За ВУЗФ

_LAN4624

ВУЗФ е една от най-активните образователни институции в България. Висшето училище е основен организатор на събития в областта на икономиката, бизнеса, предприемачествотo, иновациите, образованието и науката.

Университетът е доказал, че работи активно за модернизиране на висшето българското образование и вярва, че с инициативите си към средното образование ще подпомогне и процеса за неговото развитието.

ВУЗФ се стреми да създава образователни продукти в партньорство с бизнеса, отчитайки реалните му потребности от добре подготвени кадри в различните сфери на икономиката. По част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени, бакалавърска и магистърска, обучението се осъществява съвместно с университета в Шефилд, както и в партньорство с Института за предприемачи на Сиско, Интертек, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Медийната академия “Българион”, Saatchi & Saatchi, Fibank, Trace, ДЗИ, ЕРП Академия и много други.  През 2014 година ВУЗФ заслужено получи най-високата оценка при институционалната си акредитация от всички частни университети – 9,04. Съвсем наскоро Националната агенция за оценяване и акредитация даде на направление Икономика оценка 9,03 за срок от шест години. През май 2013 г. висшето училище получи и международна акредитация от Британската акредитационна комисия за срок от четири години.

През месец април 2016 г. приключиха процедурите за програмна акредитация на професионалното направление “Икономика” на ВУЗФ и на докторските програми “Финанси, застраховане и осигуряване” и “Счетоводство, контрол и анализ” от направление “Икономика”. НАОА оцени професионалното направление “Икономика” с обща оценка 9,03 при най-висока възможна 10, за срок от шест години. Докторските програми “Финанси, застраховане и осигуряване” и “Счетоводство, контрол и анализ” получиха оценка от 8,95 при най-висока възможна 10, за срок от пет години.

Тази оценки са едни от най-високите, получавани от висшите училища у нас. Този резултат показва постигането на изключително качествено ниво на образование, непрестанно адаптиране и усъвършенстване на учебните програми и  отлична подготовка на студентите за очакващия ги динамичен пазар на труда и бъдещо кариерно развитие. Така ВУЗФ затвърждава своята мисия да бъде образец за прилагане на най-добрите практики в образователното дело в страните от Европа и света и продължава с постигането на стратегически си цели за развитие на образователната  и научноизследователската дейност, материално-техническата и информационната база и кадровото осигуряване