Докторски програми

 

web-header-phd-0616

Различна алтернатива за израстване


 

Докторските програми обхващат целия спектър от професионално направление „Икономика“: финанси, бизнес, застраховане, осигуряване, социално и здравно осигуряване, банкиране, маркетинг, счетоводство, контрол, одит и анализ, финансова математика, мениджмънт, иновации и предприемачество.

Предимствата на докторските ни програми са:

  • Докторантите се подготвят от едни от най – висококвалифицираните специалисти в областта на икономиката, като докторантурата във ВУЗФ се равнява по най-добрите образци и практики в Европа, САЩ и по света.
  • Докторските разработки се публикуват на специализирания научен сайт на ВУЗФ, както и в научни сборници и други специализирани издания, достигайки до по-широка аудитория. ВУЗФ издава няколко списания, в които докторантите публикуват свои научни статии.
  • Докторските програми се предлагат в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение, отговаряйки на индивидуалните изисквания на кандидатите.
  • Докторските програми на Висшето училище по застраховане и финанси са подходящи за хора, желаeщи да придобият задълбочени фундаментални икономически знания, които да приложат в професионалната си практика и развитие.