Учителски клуб

Клуб „Образование и бизнес ръка за ръка“


Присъединяването ви към клуба ще ви донесе редица предимства и възможности:

 

 • Покана за обучения в различни направления и квалификационни курсове;
 • Научно ръководство и защита на докторска дисертация в професионално направление „Икономика“ (Финанси; Счетоводство, контрол и анализ;Застраховане и осигуряване; Бизнес, маркетинг и предприемачество и др. );
 • Възможност за обучения и разработки на дисертации по теми с общо наименование „Проектно базирано обучение, финансиране и управление“ в рамките на нашите акредитирани докторски програми;
 • Достъп до онлаи_н платформата на ВУЗФ, в която ще откриете богато научно -учебно съдържание;
 • Достъп до информационните ресурси на библиотеката на ВУЗФ;
 • Консултации с наши преподаватели по зададени от вас теми в различни направления;
 • Участие в различни обучения, конкурси и състезания, организирани от ВУЗФ;
 • Съвместно участие в разработването и изпълнението на национални и международни проекти;
 • Организиране на съвместни национални и международни образователни и научно-приложни инициативи;
 • Създаване на смесени научноизследователски колективи за общи дейности и публикации;
 • Участие в конференции и други форуми за професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти;
 • Изнесени обучения на наши лектори във вашите училища по теми,зададени от вас;
 • Издаване на поименна клубна карта.